Tudástár

TudástárVezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel:

 • az egészségi
 • a pályaalkalmassági
 • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak
 • akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van
 • nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott
 • aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak

 

Hol intézhető

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető:

 • bármely okmányirodában

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • az okmányirodában
 • postai úton

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.

 

Szükséges iratok

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány)
 • külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • egészségügyi alkalmassági vélemény
 • vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás

 

Költségek

Az eljárás illetéke 4000 forint. 1500 forint amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam

Az ügyintézési határidő 30 nap.
Indokolt esetben lehetőség van a vezetői engedély soron kívüli kiadására (pl. halaszthatatlan külföldi utazás miatt). A soron kívüli kiadásra irányuló kérelem a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.) nyújtható be.
Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

 

Érdemes tudni

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be:

 • igazolja a vezetési jogosultságot
 • alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható.
Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható:

 • az EGT tagállamaiban
 • a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban
 • bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban

Külföldi utazást megelőzően célszerű az adott ország magyarországi külképviselete útján beszerezni a szükséges információkat a vezetői engedély tekintetében.

Érvényességi idő:

 • a vezetési jogosultság igazolására: az okmány hátoldalán a "11": az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejáratának időpontja
 • a személyazonosság igazolására: az első oldalon a "4.b)": az okmány lejáratának időpontja

 

Közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan:
 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan.
 

Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlan:

 • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig
 • akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára
 • akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak időtartama alatt
 • akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett
 • akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig
 • akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig